Nordøy Grendelag:

Litt om oss selv

Formålsparagraf

Nordøy Grendelag ble stiftet 13.09.2005, med formålspraragrafen: "å arbeide for å utvikle det sosiale, kulturelle og næringsmessige grunnlaget for innbyggerne i grenda, og å være et talerør utad i saker som berører eller direkte griper inn i lokalbefolkningens interesser. Grendelaget skal gjennom å støtte lokale initiativ og gjennom å selv ta initiativ arbeide for å utvikle et godt og aktivt bomiljø i grenda." Siden den gang har grendelaget jobbet med mange aktuelle tema, bl.a. Fremmet behov for trafikksikkerhetstiltak overfor fylke, trafikksikkerhetsutvalg og kommune Administrert SMIL-midler til kulturstier Fulgt opp reguleringsplan i kommunen mht. bebyggelse og næringsliv. Grendelaget kan brukes som talerør i saker som opptar innbyggerne, og kan også stå som ansvarlig for søknader om midler til ulike formål som kommer grenda til gode. Ta derfor kontakt dersom du har en god ide!!

Styret

Leder Øyvind Lilleby
Nestleder Ove Farbu
Kasserer Bente Fossum Hjelde
Styremedlem Magnus Kirknes
Sekretær Heidi E. Bye
Ungdomsrepresentant Alf Martin Wist
Varamedlem Guro Fossum
Ungdomsvara Anders Trønsdal Lyngstad
   

Hva har vi jobbet med?

Fiberbredbånd

I regi av Nordøy Grendelag har "Fibergruppa" gjort en fabelaktig jobb og vi er i gang med utbygging!

Les mer

Turstier

Det er laget flere kilometer med turstier rundt om i området, til alles turglede, både små og store!

Les mer

Trafikksikkerhet

Etter påtrykk fra Grendelaget er det nå planlagt gang- og sykkelvei langs skoleveien!

Les mer

Bolyst

"Gyllen oppvekst på Våjen" - langs Den Gyldne Omvei! Vi ønsker oss flere sambygdinger, og gjerne med barn!

Les mer

Styredokumenter

 

Vedtekter

Vedtekter